Zmanjšanje letalskega prometa na pravičen način (slovenski podnapisi)
Dnevnik (1.1.2020) – Letalski promet praktično neobdavčen
Podnebne spremembe in letalstvo