Letalski promet je eden izmed sektorjev, za katerega se v prihodnjih letih napoveduje visoka stopnja rasti. Tehnološke pridobitve, ki bi ga naredile manj škodljivega za okolje, zaenkrat ne dohajajo rasti v številu potnikov. To pomeni, da se absolutna rast skupnih izpustov iz letalstva še naprej povečuje, skladno s tem pa se povečujejo vplivi na okolje. V letu 2016 je bilo s pomočjo javnega letalskega prometa po svetu prepeljanih blizu 3,8 milijarde potnikov; po oceni Mednarodne organizacije za civilno letalstvo (ICAO) pri Organizaciji združenih narodov (OZN) pa bi se do leta 2040 to število lahko povečalo na 10 milijard. Negativni vplivi letenja na okolje so tolikšni, da če bi na globalni letalski promet gledali kot na državo, bi se uvrstil med 10 držav, ki povzročajo največ onesnaževanja.

Izraz ogljični odtis (angleško »carbon footprint«) uporabljamo za ponazoritev količine izpustov ogljikovega dioksida (CO2) in drugih toplogrednih plinov (TGP). Približna referenčna vrednost za trajnostni življenjski slog je manj kot 2 toni CO2 na leto na posameznika. En povratni let od Ljubljane do New Yorka je dovolj, da to vrednost dosežemo. 

Da si lažje predstavljamo: zgolj EN povratni let od Londona do New Yorka proizvede približno enako raven izpustov, kakor jih z letnim ogrevanjem svoje hiše proizvede povprečni Evropejec

Če pogledamo na individualno raven, pa je prav letenje (oz. ne-letenje) izbira, ki največ pripomore k zmanjšanju posameznikovega ogljičnega odtisa.

Čeprav je narava vaše službe taka, da ste v letenje primorani, se kampanji seveda še vedno lahko pridružite. Veliko lahko pomagate že s tem, da širite novice in informacije o povezavi med okoljskimi problemi in letenjem. Poleg tega lahko kampanjo podprete s podpisom obrazca “Podpiram kampanjo, a je zaenkrat še ne morem podpisati” in se na tak način naročite na redne novice o njenem nadaljnjem poteku. Nenazadnje lahko podprete tudi peticije na mednarodni ravni – o tem si lahko več preberete v zavihku “Pridruži se”.

Vsekakor pa najprej preverite pri svojem delodajalcu, ali je morda trajnostni način prevoza ena izmed možnih alternativ. 

Eden izmed poglavitnih razlogov za nizke cene letalskih kart je v dejstvu, da za razliko od ostalih prevoznih sredstev letalski promet ne plačuje davka na gorivo. Problematično je tudi to, da so mednarodni leti v Evropi velikokrat izvzeti iz davka na dodano vrednost (DDV), del odgovora pa je mogoče najti tudi v ogromnih subvencijah, namenjenih letalski industriji.