Podpiram kampanjo!

S kampanjo LETO BREZ LETA želimo skupaj doseči spremembo na kolektivni ravni. S svojim podpisom se tako lahko vsakdo zaobljubi, da vsaj eno leto ne bo uporabljal letalskih prevozov in bo zatorej ostajal na tleh.

Zakaj?

Podnebna kriza

Alarmantne razsežnosti podnebnih sprememb so znanstveno dokazane in zahtevajo takojšnje ukrepanje, če želimo preprečiti nepovratno poslabšanje pogojev za življenje nas in naših potomcev. Slovenija se segreva dvakrat hitreje od svetovnega povprečja. Suše, vročinski valovi, poplave in neurja so vse pogostejši in vse bolj intenzivni.

Letenje onesnažuje

Manj kot 2 toni CO2 na leto na posameznika – to je približna referenčna vrednost za trajnostni življenjski slog. Zgolj EN povratni let od Ljubljane do New Yorka je dovolj, da to vrednost dosežemo. Potrebujemo torej le 24 ur! Kaj pa preostalih 364 dni v letu?

Skupaj za naš planet!

S tem, da ostajaš na tleh, pripomoreš k ohranjevanju narave, si vzor za ostale in prevzameš odgovornost za prihodnost vseh, ki pridejo za nami. Predvsem pa pošlješ jasno sporočilo našim odločevalcem o tem, da je čas za nesprejemanje potrebnih ukrepov potekel – podnebne politike na področju letenja so nujne, ravno tako, kakor so nujne boljše alternative v prometu

Kdo smo?

Kampanjo #LetoBrezLeta izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj

Kontakt

info@letobrezleta.si
info@umanotera.org
+386 1 4397 100