Kampanjo LETO BREZ LETA in s tem misijo za zmanjšanje vpliva letenja na podnebje lahko podpiraš na različne načine. Najpomembneje je, da se o tej temi pogovarjaš v družinskem krogu ter s prijatelji in sodelavci, ki se morda ne zavedajo resnosti podnebne krize in ogromne količine emisij, ki jih lahko povzroči en sam polet. Nato podpiši zavezo! Če obstajajo razlogi, ki ti preprečujejo, da bi ostal na tleh za eno leto, lahko kampanjo seveda še vedno podpreš na malce drugačen način brez podpisa zaveze. Spodbujamo pa te, da si ogledaš in podpreš tudi ostale peticije in kampanje z vsega sveta, ki zahtevajo strožje podnebne politike za letalski sektor.

Podpiram peticije na mednarodni ravni

Odprava oprostitve davka na letalsko gorivo v Evropi (povezava)

Vsebina: Evropsko komisijo pozivamo, naj državam članicam predlaga uvedbo davka na letalsko gorivo (kerozin). Letalski sektor uživa davčne ugodnosti, čeprav je eden od najhitreje rastočih virov emisij toplogrednih plinov.

Glavni cilji: Medtem ko so okolju prijaznejše alternative letalstvu visoko obdavčene, je letalska industrija deležna številnih nepravičnih davčnih oprostitev. Letalsko gorivo je v Evropi še vedno neobdavčeno in letalske vozovnice so v državah članicah oproščene plačila DDV, zaradi česar je letalski promet vse bolj privlačna vrsta prevoza, čeprav je ogljično najbolj intenzivna. Obdavčenje kerozina bi EU omogočilo, da skokovito poveča svoje financiranje za okolju prijaznejšo mobilnost, saj emisije toplogrednih plinov najhitreje naraščajo prav v prometu.